Rodiče některých žáků využívají každodenní svoz a rozvoz dětí do zařízení a zpět domů. K těmto účelům používáme sociální automobil, denně najedeme okolo 100km. Automobil je využíván i na další školní akce, jako je například přeprava dětí na kulturní akce, hipoterapii aj.