O škole

Adopce na dálku

   Rádi bychom ještě zmínili, že jsme v roce 2002, tzv. ADOPTOVALI NA DÁLKU další „žákyni" naší školy, Maritu Asinde z Ugandy. Díky dobrovolným příspěvkům zaměstnanců školy má Maritka vždy po dobu jednoho roku financované školní pomůcky, uniformu a zdravotní péči. Také žáci školy jsou o adopci informováni, podílejí se na korespondenci kreslením obrázků, které Maritce v dopisech posílají.


Dopis 2013

Dopis 2013


Maritka
Maritka
Maritka
Maritka
Maritčino vysvědčení
První dopis
Druhý dopis
Naše odpověď
Dopis Charity

Maritka
Asinde
Uganda
Poslední
fotka
Maritčino
vysvědčení
První
dopis
Druhý
dopis
Naše
odpověď
Dopis
Charity

Maritka 2009
Třetí dopis
Překlad
Odpověď
Nemocnice v Ugandě
Dopisy 2008
Dopis 2010
Překlad dopisu

Maritka 09
Třetí
dopis
Překlad
dopisu
Naše
odpověď
Nemocnice
v Ugandě
Dopisy
2008
Dopis
2010
Překlad
2008


Kliknutím na náhled zvětšíte obrázek