O škole

Družinová činnost

   Provozní doba školy je od 7-16 hodin. Děti mohou využívat ranní a odpolední družinu. Žáci jsou rozděleni do malých skupin. Jelikož mnozí z nich jsou v odpoledních hodinách velmi unaveni, tvoří družinová činnost velmi náročnou oblast péče o naše žáky. Z těchto důvodů volíme takové aktivity, které žáky obohatí, které je baví a jsou zaměřeny na smysluplné využití volného času. Žáci mohou využívat velké nabídky zájmových kroužků, které škola nabízí.