O ŠKOLE


Zápis o konání voleb do Školské rady


Při SZŠ speciální pro žáky s více vadami, Ostrava, s.r.o.,
Železárenská 880/5, Ostrava - Mariánské Hory


Datum konání voleb: 17. října 2012
Místo konání voleb: Budova SZŠ speciální pro žáky s více vadami, Ostrava, s.r.o.,
Železárenská 880/5, Ostrava - Mariánské HoryCelkový počet oprávněných voličů z řad zákonných zástupců žáků: 54

Celkový počet zúčastněných voličů z řad zákonných zástupců žáků: 39, tj. (72%)


Do školské rady byli zvoleni tito zástupci:
Paní RNDr. Kamila Baštínská - rodič žáka z třídy H, 25 hlasů
Paní Ing. Martina Otáhalová - rodič žáka z třídy C, 18 hlasů


Celkový počet oprávněných voličů z řad zaměstnanců školy: 22

Celkový počet zúčastněných voličů z řad zaměstnanců školy: 21, tj. (96%)

Do školské rady byli zvoleni nejvyšším počtem hlasů tito zástupci:
Paní Mgr. Lenhartová Věra - třídní učitelka tř. D, 6 hlasů
Pan Mgr. Ivan Kulatý - třídní učitelka tř. C, 4 hlasy


Do školské rady byli zřizovatelem jmenováni:
Pan Mgr. Dalibor Gazda - třídní učitel tř. C
Paní Irena Štefáníková – ekonom školy


Školská rada: SZŠ speciální pro žáky s více vadami, Ostrava, s.r.o., Železárenská 880/5, Ostrava - Mariánské Hory,
zahájí činnost od 1. 11. 2012 v tomto složení:

RNDr. Kamila Baštínská - zákonný zástupce žáků
Ing. Martina Otáhalová - zákonný zástupce žáků
Mgr. Lenhartová Věra - třídní učitelka třídy D
Mgr. Ivan Kulatý - vedoucí vychovatel
Štefáníková Irena - zástupce zřizovatele
Mgr. Dalibor Gazda - zástupce zřizovatele


Členové volební komise: Mgr. Gazda Dalibor - předseda volební komise
Mgr. Lenhartová Věra
Irena Štefáníková


Zapsal: Mgr. Dalibor Gazda


zápis z volby ŠR v roce 2009