O ŠKOLE


Pravidelné aktivity žáků školy:


  V průběhu let činnosti zařízení se formovaly určité pravidelné aktivity, a to jak žáků, tak i školy.

 • návštěvy divadelních, vzdělávacích a jiných kulturních akcí
 • účasti na výstavách
 • návštěvy knihoven
 • vánoční besídky
 • mikulášské besídky
 • aktivní účast žáků na různých soutěžích
 • zahradní slavnost k závěru školního roku

Pravidelné akce probíhající mimo školu

  Jsou to například:
 • ozdravné pobyty žáků v České republice
 • ozdravné pobyty u moře
 • besedy ve spolupráci se sdružením Podkova
 • akce TV NOVA - Chceme žít s vámi
 • exkurze v rámci výuky
 • návštěva hlavního města Prahy s návštěvou Národního divadla
 • pravidelné návštěvy divadelních představení v průběhu celého roku
 • výchovně vzdělávací koncerty
 • školní výlety jednotlivých tříd školy

   Zajištění všech výše uvedených aktivit je mnohdy velmi složité, třeba jen vzhledem k přepravě žáků. Z těchto důvodů využíváme pro potřebné žáky školní automobil Ford Tranzit. Účast žáků školy, například na různých kulturních akcích, považujeme za důležitou součást naší výchovně-vzdělávací péče. Organizace ozdravných pobytů, výletů a dalších akcí mimo Ostravu je taktéž velmi náročná, a to nejen po stránce organizační, ale i po stránce samostatné náplně a zajištění celodenní péče o žáky. Na druhé straně mají tyto aktivity nesmírný dopad, a to jak na rozvoj žáků, například na jejich samostatnost, na získávání nových zkušeností, zážitků, vědomostí, ale i pro pedagogy a vychovatele jsou tyto aktivity důležitou zkušeností a možností jak své žáky poznat a mnohdy i ocenit.