O ŠKOLE

Charakteristika a zaměření školy

   Škola poskytuje vzdělání a výchovu žákům s kombinovanými vadami. Zařízení navštěvuje 54 žáků, kteří plní základní školní docházku. Žáci jsou vzděláváni dle osnov základní školy, výukových programů základní školy a základní školy speciální. Péče ve škole je ryze individuální a komplexní, každý žák má vypracován svůj „Výchovně-vzdělávací a zdravotně-rehabilitační plán". Všichni žáci mají handicap kombinovaného charakteru, školu navštěvují i děti s diagnózou autismus.

   Zařízení má charakter školy rodinného typu, a to nejen tím, že sídlí ve dvou vilkách se zahradami, s relativně malým počtem žáků ve třídách, ale také interiérovým vybavením. V suterénním prostoru, v budově na ulici Železárenská, je vybudována rehabilitace a vodoléčba. Fyzioterapeut zde provádí individuální cvičení s dětmi (polohování, cvičení a náprava vadného držení těla, relaxace, míčkování apod.). Vodoléčba je vybavena speciální vanou s vířivou koupelí, také masážním stolem. Zde se pracuje se žáky pod odborným vedením kvalifikovaného pracovníka.

  V budově na ulici Wolkerova je vybudováno ergoterapeutické pracoviště, kde žáci pracují pod vedením kvalifikovaného ergoterapeuta. Žáci zde vyrábějí drobné předměty, pracují s rozličným materiálem, keramickou hlínou. Rovněž využívají malé relaxační místnosti k relaxaci.

   Veškerý chod a režim školy, vybavení tříd, výchovně-vzdělávací a zdravotně-rehabilitační péče, odpolední družinové aktivity, rozdělení žáků ve třídách, vybavení speciálními pomůckami, to vše je podřízeno specifickým potřebám našich žáků. Škola je s denní docházkou, s provozní dobou od 7-16 hodin. Zařízení má regionální působnost, pro některé žáky provádíme každodenní svoz a rozvoz  do zařízení a zpět domů. Tato služba je prováděna školním sociálním automobilem.

   K pravidelným odpoledním aktivitám v rámci družinové činnosti patří kroužky, a to výtvarný, hudební, keramický, kroužek sociálních dovedností, přírodovědný a kroužek pohybové výchovy. Jednou za měsíc žáci mohou využít možnosti tzv. CHOĎÁČKU, kdy jedou, v sobotu, na výlet dle plánu, který připravují ti, co Choďáček organizují a také tzv. Šnečku, což je také sobotní aktivita. Tuto aktivitu využívají žáci, kteří nejsou tak chodecky zdatní, jako žáci z Choďáčku.

   Škola se také zapojuje do grantů EU a již několik projektů jsme úspěšně realizovali.

   Každoročně se žáci školy účastní ozdravných pobytů v České republice i v zahraničí.

   Posláním naší školy je zapojení žáků co do největší míry integrace, rozvíjení jejich individuálních možností a schopností a v neposlední řadě zpříjemnění jejich dětství. Nezbytnou součástí tohoto cíle je úzká spolupráce s rodiči a vzájemná důvěra. Toto vše vyžaduje nutnost týmové práce, která je nezbytná.

Mgr. Dagmar Mazáková, ředitelka školyPravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků platný od 1. 9. 2018 v Soukromé základní škole speciální pro žáky s více vadami, Ostrava, s.r.o. Železárenská 880/5, Ostrava – Mariánské Hory.

Zápis o konání voleb do Školské rady 2017