O ŠKOLE

Něco málo z historie školy

   Soukromá základní škola speciální pro žáky s více vadami byla zařazena do sítě škol MŠMT ČR s účinností od 2. září 1992. Jejím zřizovatelem bylo ostravské SPMP - Sdružení pro pomoc mentálně postiženým, které tehdy vedl pan Ing. Květoslav Kubík. Založení školy pro žáky s více vadami bylo v roce 1992 prvním svého druhu na Moravě a druhé v tehdejším Československu, tudíž jsme založením školy vyplnili určité bílé místo v péči o žáky s kombinovaným postižením.

   V průběhu existence školy jsme díky změnám v legislativě několikrát změnili název. Na základě pokynu MŠMT ČR a se změnou legislativy se stala naše škola s účinností od 1.září 1997 společností s ručením omezeným, ale i nadále zůstává školou neziskovou s nezměněným obsahem a náplní péče o žáky s více vadami.

   Při vzpomínce na historii školy nesmíme opomenout Městský úřad Mariánské Hory a Hulváky, jmenovitě paní starostku Ing. Arch. Lianu Janáčkovou. Vzhledem k jejímu velkému pochopení pro problematiku, kterou ve škole řešíme, sídlí škola ve vilce, která patří do majetku tohoto městského úřadu a za níž platíme pouze symbolický pronájem. Podařilo se nám, díky velkému pochopení pro naši práci, získat od tohoto městského úřadu další objekt, a to opět za symbolickou nájemní cenu.

   Od září 1999 bylo zprovozněno elokované pracoviště, které se nachází v blízkosti školy na ulici Wolkrova 5, v Ostravě - Hulvákách. Zde jsme mohli rozšířit naše aktivity v péči o handicapované žáky. Prostory budovy jsou využívány nejen k dopolední výuce, ale v prvním patře bylo vybudováno i ergoterapeutické pracoviště. V přízemní části budovy je umístěna keramická pec. V červnu 2001 byla upravena a zprovozněna další místnost, kde se pracuje individuálně a s malým počtem žáků. Tyto úpravy nám z velké části pomohl financovat opět Městský úřad v Mariánských Horách. Bez této velkorysé pomoci by naše výuka nemohla probíhat na takové úrovni, na jaké je, neboť specifičnost naší péče o handicapované žáky je mnohdy podmíněna i určitými stavebními úpravami.