III. PROJEKT

Další projekt, na kterém se naše škola podílí je projekt :

     EU peníze do škol
     Název projektu anglicky: EU finances for schools.


   Pedagogičtí pracovníci vytvořili a ověřili v průběhu projektu tzv. DUMKY. Jedná se výukový materiál, který slouží k získání a ověření určitých znalostí v daném předmětu. Tyto vytvořené materiály budou používány i ostatními žáky, nejen vybranými žáky, kteří byli zahrnuti do tohoto projektu a budou k dispozici ostatním vyučujícím v plném rozsahu.

   Součástí tohoto projektu byly i odborné semináře a kurzy, kterých se účastnili pedagogičtí pracovníci, kteří vytvářeli výukové programy (DUMKY).

   Realizací tohoto projektu jsem si opět ověřili, jak je naše práce se žáky s více vadami náročná a jak každá nová zkušenost je důležitá pro naši práci.

Informace o projektu v příloze (pdf)

Záznam o zahájení projektu v příloze (pdf)

Plakát k projektu v příloze (pdf)

Vzdělávací materiály jsou uloženy u učitele ve třídě E.
Kontakt:
Mgr. Dalibor Gazda
Tel.: 596 621 283
E-mail: gazda.dalibor@seznam.cz

Dagmar Mazáková


projekt 2013