VI. PROJEKT

     Ve školním roce 2019/2020 jsme zahájili další projekt EU pod názvem:

     POSÍLENÍ KOMPETENCÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY A JEJICH ŽÁKŮ S KOMBINOVANÝM HANDICAPEM II.

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014296

Do projektu se zapojili pedagogičtí pracovníci školy Mgr. Dagmar Mazáková, Mgr. Ivana Kuchařová, Mgr. Hana Leberová, Mgr. Dalibor Gazda, Bc. Lenka Juráňová, Kateřina Harabišová, Zdeňka Jarecká.

V průběhu dvou let bude ve škole probíhat:

  1. Doučování žáků
  2. Klub zábavné logiky a deskových her
  3. Čtenářský klub
  4. Školení pedagogických pracovníků
  5. Projektový den

Fotogalerie


plakát projektu