VI. PROJEKT

     Ve školním roce 2021/2022 jsme zahájili další projekt EU pod názvem:

     Posílení kompetencí pedagogických pracovníků školy a jejich žáků s kombinovaným handicapem III.


Šablony III

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020964

Do projektu se zapojili pedagogičtí pracovníci školy Mgr. Dagmar Mazáková, Mgr. Ivana Kuchařová, Mgr. Hana Leberová, Mgr. Dalibor Gazda, Bc. Lenka Juráková, Kateřina Harabišová, Zdeňka Jarecká.

V průběhu dvou let bude ve škole probíhat:

  1. Klub pro žáky ZŠ
  2. Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
  3. Projektový den ve výuce (povinná aktivita)
  4. Projektový den mimo školu

plakát projektu