Vstupte! Vstupte

ROZVRHY HODIN školní rok 2021/22
Třída A,    Třída B,    Třída C,
Třída D,    Třída E,    Třída F,
Třída H.

 

INFORMACE K ZÁPISU

do 1. ročníku 2022/23

  • Sledujte naše webové stránky. V případě eventuálního vyhlášení on line zápisu, Vás budeme informovat, jak postupovat. Mgr. D. Mazáková

  • Žádost o odklad povinné školní docházky (ve formátu Word a PDF)
  • Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (ve formátu Word a PDF)
  • Kritéria pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání v Soukromé základní škole speciální pro žáky s více vadami, Ostrava, s.r.o. (ve formátu PDF)