Fotogalerie projektu EU (rok 2018)


KLUB LOGIKY A DESKOVÝCH HER: 11.12.18 "Grabolo" - zábavná hra, zaměřená na rychlost, postřeh, orientaci. Opakování základních barev a počítání do 6. Gratuluji všem!

Zdeňka

kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte

kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte


KLUB LOGIKY A DESKOVÝCH HER: 27.11.2018 Karetní hra "Levá a pravá" - procvičování pojmů vlevo, vpravo a počítání. Nácvik orientace na hrací ploše. Je třeba trénovat, ale pochvalu si zaslouží všichni dnešní hráči!

Zdeňka a

kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíteKLUB LOGIKY A DESKOVÝCH HER: 7.11.2018 "Monstars" - skvělá hra zaměřená na rychlost a postřeh. Gratuluji těm nejlepším a oceňuji všechny snaživce! Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se!

Zdeňka

kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte

kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíteČTENÁŘSKÝ KLUB: 26.10.2018 pár fotografií z říjnových setkání.

Hanka

kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte

kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíteKLUB LOGIKY A DESKOVÝCH HER: 18.10.2018 "Večerníček" - kvízová hra dnešního klubu, zaměřená na znalostech pohádek. Oceňuji snahu všech hráčů a gratuluji dnešnímu vítězi!

Zdeňka

kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíteDOUČOVÁNÍ: 17.10.2018 Senzomotorická cvičení, grafomotorická cvičení, MDS - psaní s písničkami, rytmizace písní a obtahování grafémů. Přiřazování množství k číslici, VOKS - označení matematického symbolu pomocí číslice na větném proužku, hra “Člověce, nezlob se”. Lincovy tabulky- třídění dle tvaru, barvy, pojem”stejný”,posloupnost dle vzoru,třídění slabik, geometrické tvary-“stejný”. Vytváření skupin předmětů na základě třídění dle různých kritérií ( barva, význam), rozvoj senzomotoriky, postřehu a logického myšlení. Rozlišování písmen, diktát písmen, psaní na klávesnici MID -MED dle předlohy, analyticko-syntetická cvičení, třídění obrázků dle barvy a významu.

Ivana

kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte

kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte

kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíteČTENÁŘSKÝ KLUB: 17.10.2018 Čtení, porozumění textu. Četli jsme si povídku a pracovali s pracovními listy. Všichni se snažili a hezky si to užili...Název povídky "Nad velký mrak vyletěl drak." Tomáš Český jazyk, opis, doplňování.

Dalibor

kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíteKLUB DESKOVÝCH HER: 12.10.2018 Hra "Bob a Bobek sbírají mrkvičky". Všechny chválím za velkou snahu,

Zdeňka

kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíteREALIZACE GRANTU EU POKRAČUJE: 22.9.2018 - Hra "Člověče, nezlob se" a letošní skupina Klubu zábavné logiky a deskových her.
Zdeňka

kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte

kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíteREALIZACE GRANTU EU POKRAČUJE: 27.3.2018 - "Abeceda v kostce" - název hry dnešního klubu. Nácvik a rozvoj paměti, zraku a myšlení... Aby byli všichni žáci úspěšní, hra byla také upravena - hledání zadaného obrázku mezi menším, či větším množstvím karet... Žáci byli akční a snaživí, zaslouženým vítězům patřila gratulace...

Zdeňka

kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíteDnes jsme se rovněž sešli poprvé ve "Čtenářském klubu". Kluci se už těšili a hezky jsme si to užili.
Hanka

Fotografie ze schůzky týmu a z probíhajících výše uvedených aktivit.

Mgr. Dagmar Mazáková

kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte

kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte

kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíteEU DOUČOVÁNÍ: 11.12.2017 - třídění dle tvaru a barvy, senzomotorická cvičení, skládání dle předlohy.

kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte

kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíteEU DOUČOVÁNÍ: 16.2.2018 - Projekt pokračuje. Fotografie z čtenářského klubu, doučování a klubu zábavné logiky a deskových her.

kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte

kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte

kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte

kliknutím zvětšíte


zpět na výběr