IV. PROJEKT

     Záznam o zahájení projektu
     ZKVALITNĚNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ A ZDRAVOTNĚ REHABILITAČNÍ PÉČE
     O ŽÁKY S KOMBINOVANÝMI VADAMI

     Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.25/02.0044

 1. Ke dni 1.6.2013 rozhodnutím zahajuji realizaci projektu ZKVALITNĚNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ A ZDRAVOTNĚ REHABILITAČNÍ PÉČE O ŽÁKY S KOMBINOVANÝMI VADAMI.

  Tento projekt je spolufinancován EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, v rámci prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, a Státním rozpočtem České republiky. Jedná se o výzvu č. 2 pro GP - oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

 2. S cílem zajistit řádný průběh a realizaci plánovaných aktivit v souladu s podmínkami dotace a naplnění plánovaných indikátorů projektu stanovuji realizační tým ve složení:

   - Manažer projektuMgr. Dagmar Mazáková
  - Koordinátor realizace pro metodickou činnostMgr. Dalibor Gazda
  - Koordinátor realizace pro lektorskou činnostMgr. Ivo Výtisk
  - Finanční manažer Irena Štefáníková

  Obsazení ostatních týmových rolí bude stanoveno v průběhu realizace projektu

  Členové realizačního týmu budou své týmové role vykonávat na základě dohod uzavřených mimo pracovní poměr. Stanovenou roli včetně práv a povinností z nich vyplývajících převezmou podpisem těchto dohod, jejichž součástí bude specifikace kompetencí a odpovědnosti.

 3. Zahajovací schůzka realizačního týmu projektu se uskuteční dne 27.6.2013 v prostorách školy. Zaměstnanci školy budou informováni prostřednictvím pravidelné porady v 34. týdnu 2013.


  V Ostravě 1. června 2013                                                   Mgr. Dagmar Mazáková, jednatelka a ředitelka školyprojekt-eu