II. PROJEKT

    Informace o projektuNázev projektu: Rozvoj výchovně vzdělávací a zdravotně rehabilitační péče o žáky s kombinovanými vadami
Zkrácený název projektu: Rozvoj péče o děti s více vadami
Název projektu anglicky: Developement of Care for Children with Several Defects
Předpokládané datum zahájení projektu: 01.01.2009 Předpokládané datum ukončení projektu: 31.08.2010

Terapie v rámci projektu EU:

Feuersteinova metoda 1
Feuersteinova metoda 2
Grafomotorika (rozvoj grafomotorických dovedností)
Alternativní způsoby výuky žáků s těžším mentálním postižením
Metoda dobrého startu
Dramaterapie
Arteterapie
Muzikoterapie
Synergetická reflexní terapie pro fyzioterapeuty a ergoterapeuty
Synergetická reflexní terapie pro speciální pedagogy a logopedy
Bazální stimulace - základní
Bazální stimulace - nástavba
Bazální stimulace - prohlubující úroveň
Kognitivní a behaviorální chování
Zvládání problémového chování


SILNÉ STRÁNKY projektu:

  1. důraz na udržitelnost
  2. rozsah cílových skupin
  3. multiplikační efekty v sociální oblasti
  4. odborná připravenost a způsobilost k realizaci
  5. renomé, profesionalita, kredit
  6. samostatnost - podíl vlastních aktivit