II. PROJEKT

     Rozvoj výchovně vzdělávací a zdravotně rehabilitační péče
     o žáky s kombinovanými vadami


Kurzy v rámci projektu EU

 Kurzy a školení /počet účastníkůMísto/TERMÍN
1.Feuerstein - Instrumentální obohacování 1. /19 Ostrava 16. - 22. 2. 09 a 8. - 10. 5.09
2.Feuerstein - Instrumentální obohacování 2. /19 Ostrava 27.7-2.8. 09 a 9.- 11. 10. 09
3.Grafomotorika /9Ostrava 1. sobota/květen 09
4.Alternativní způsoby výuky žáků s těžším MP /9Ostrava 18. - 19. 4. 09
5.Metoda dobrého startu /9Ostrava 4-6/2009 1 den (v jednání)
6.Dramaterapie /9Nesměří u Val. Meziříčí 16. - 22. 8. 09
7.Arteterapie /9Ostrava 24. - 25. 4. 09
8.Muzikoterapie /9Brno 27. - 29. 4. 09
9.S. R. T. pro fyzio a ergoterapeuty /2Praha 9. - 13. 3. 09 a 26. - 30. 4. 09
10.S. R. T. pro spec. pedagogy a logopedy /5Praha 7. - 12. 4. 09 a 6. 6. 09
11.Bazální stimulace - základní /18Ostrava 12. - 14. 6. 09
12.Bazální stimulace - nástavba /18Ostrava 24. - 25. 8. 09
13.Bazální stimulace - prohlubující /18Ostrava 26. 8. 09
14.Kognitivní a behaviorální chování /15Ostrava (2 dny) září 2009 (v jednání)
15.Zvládání problémového chování /15Ostrava (2 dny) září 2009 (v jednání)


 

Specialisté pro metodiku:

Odborní lektoři:

1. Mazáková D.1. Leberová
2. Výtisk2. Kuchařová
3. Leberová3. Kulatý
4. Fiala 4. Lenhartová
5. Gazda5. Juráňová
6. Juráňová 6. Lepíková
7. Kuchařová7. Výtisk
8. Kukolová8. Mazáková D.
9. Kulatý 9. Fiala
10. Lepíková 10. Kukolová
11. Lenhartová 11. Gazda
12. Šindlerová12. Šindlerová


Po ukončení každého odborného kurzu, specialisté pro metodiku vypracují METODIKY a odborní lektoři proškolí ostatní členy sboru, rodiče našich žáků a studenty středních a vysokých škol, kteří na naší škole pravidelně praktikují.