II. PROJEKT

     OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)logo OP VK  OPVK Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT), v jehož rámci je možné v programovacím období 2007-2013 čerpat finanční prostředky z Evropského sociálního fondu (ESF), jednoho ze strukturálních fondů Evropské unie (EU).

OP VK se zaměřuje na oblast rozvoje lidských zdrojů prostřednictvím vzdělávání ve všech jeho rozmanitých formách s důrazem na komplexní systém celoživotního učení, utváření vhodného prostředí pro výzkumné, vývojové a inovační aktivity a stimulace spolupráce participujících subjektů.V rámci celkového finančního plánu alokace pro Českou republiku pro cíl Konvergence v letech 2007 - 2013 je na OP VK alokováno 7 % z prostředků strukturálních fondů EU, tj. 1811,8 mld. €.