II. PROJEKT

     Rozvoj výchovně vzdělávací a zdravotně rehabilitační péče
     o žáky s kombinovanými vadami

 1. Ke dni 2.1.2009 rozhodnutím zahajuji realizaci projektu Rozvoj výchovně vzdělávací a zdravotně rehabilitační péče o žáky s kombinovanými vadami.
  Tento projekt je spolufinancován EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, globální grant CZ.1.07/1.2.10 Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském kraji v rámci prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, oblasti podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, a STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

 2. S cílem zajistit řádný průběh a realizaci plánovaných aktivit v souladu s podmínkami dotace a naplnění plánovaných indikátorů projektu stanovuji realizační tým ve složení

   - Manažer projektuMgr. Dagmar Mazáková
  - Koordinátor realizace Mgr. Dalibor Gazda, Mgr. Ivo Výtisk
  - Manažer pro výkaznictví a administraci projektuIrena Štefáníková
  - Administrativní pracovníkMiroslav Fiala

  tým projektu 2009

  Obsazení ostatních týmových rolí (specialisté pro metodiku a odborní lektoři) bude stanoveno v průběhu realizace projektu Členové realizačního týmu budou své týmové role vykonávat na základě uzavření dohody o pracovní činnosti. Stanovenou roli včetně práv a povinností z nich vyplývajících převezmou podpisem těchto dohod, jejichž součástí bude specifikace kompetencí a odpovědnosti.

 3. Zahajovací schůzka realizačního týmu projektu se uskuteční dne 8.1.2009 v prostorách školy. Zaměstnanci školy budou seznámeni se zahájením projektu na poradě zaměstnanců školy dne 22.2.2009


  V Ostravě dne 2.1.2009                                                   Mgr. Dagmar Mazáková, jednatelka a ředitelka školyprojekt-eu


Tento Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem České republiky.