Závěrečná konference projektu EU: "Rozvoj výchovně vzdělávací a zdravotně
     rehabilitační péče o žáky s kombinovanými vadami."Zhodnocení projektu realizovaného díky dotaci EU a státního rozpočtu ČR Soukromá základní škola speciální pro žáky s více vadami, Ostrava, s.r.o. Železárenská 880/5, Ostrava-Mariánské Hory

   Dne 28.8. 2010 proběhla v prostorách Centra kultury a vzdělávání v klubu Parník závěrečná konference, která uzavřela projekt „Rozvoj výchovně vzdělávací a zdravotně rehabilitační péče o žáky s kombinovanými vadami“, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.10/11.0036, který naše škola získala za spoluúčasti ESF a státního rozpočtu ČR.
   Konference byla zahájena představením a zhodnocením projektu. Poté konferenci pozdravil náš významný host, paní starostka MO Mariánské Hory a Hulváky Ing. Arch. Liana Janáčková, která byla na konferenci pozvána především proto, že naše škola sídlí od samého začátku (šk. rok 1992/93) v obvodu Mariánské Hory a Hulváky, a to pro nás za velmi výhodných podmínek. Jsme za tuto vstřícnost opravdu vděčni, jinak by pro naši školu vznikly velké problémy, neboť jsme sice školou soukromou, ale s velmi malým výběrem školného. Paní starostka vždy byla a je velmi vstřícná pro naši práci s handicapovanými žáky, za což jí moc děkuji, jak jménem pedagogů, tak i jménem rodičů našich žáků.
   Dále následovala zdravice paní doc. PhDr. Věry Pokorné, lektorky „Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování“, semináře, který byl v rámci projektu jeden z časově nejnáročnějších, ale velmi obohacujících. Na závěr vystoupil pan Petr Slanina, otec našeho žáka, který zhodnotil práci školy z pohledu rodiče. Na konferenci vystoupila naše absolventka Lenka Hubaczová a naše žákyně Zuzana Kučerová s hudební produkcí, pod vedením paní učitelek Soukromé múzické školy z Ostravy-Mariánských Hor.
   Po celou dobu konference hrála skupina L.A. Sunday, která dokreslovala pohodovou atmosféru konference.
   Mohu-li ještě dodat pár slov manažera projektu, tak bych ráda poděkovala nejen týmu tohoto projektu, ale i všem svým kolegům, kteří na projektu participovali. Vážím si toho, že veškeré odborné semináře, které tvořily páteř projektu, probíhaly v jejich volném čase, taktéž vytváření metodik, vypracování Individuálních výchovně vzdělávacích a zdravotně rehabilitačních plánů žáků školy, do kterých se zakomponovaly všechny semináře (na každého žáka), jejich následné ověřování v praxi a vyhodnocování, to vše bylo a bude nad rámec běžné výuky. Děkuji všem a jsem ráda, že mohu pracovat s takovými kolegy.

Mgr. Dagmar Mazáková, manažer projektu
V Ostravě-Mariánských Horách 3.9.2010


kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte

kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte

kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte

kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte

kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte

kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte

kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte

kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte

kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte

kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte

kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte

kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte

kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte

kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte